QP Group

Hoạt động cộng đồng

Lời cảm ơn và đóng góp vào sự phát triển chung

QP Group hiểu rằng đóng góp cho sự phát triển bền vững của môi trường và xã hội là một trong những tiền đề then chốt để đưa đến thành công hơn nữa cho doanh nghiệp.

Xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển các dự án, “Xanh” và “Sạch” luôn là yếu tố quan trọng được xem xét, bên cạnh các chỉ tiêu khác về tối ưu hiệu quả đầu tư, công năng sử dụng, giá thành… Dù đó là khu dân cư sinh thái, tòa nhà căn hộ – văn phòng tiết kiệm năng lượng hay các nhà máy sản xuất đáp ứng chuẩn ISO về môi trường, thì những công trình kiến trúc “Xanh” mà QP Group đầu tư phát triển đều nổi bật, gắn với dấu ấn phát triển của Tập đoàn.

Ngoài ra, chúng tôi còn chủ động tuyên truyền ý thức tôn trọng và bảo vệ môi trường đến nhân viên, đối tác, khách hàng… để cùng nhau góp phần kiến tạo một cộng đồng văn minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong số các hoạt động vì cộng đồng thì “Hành động nhỏ – Ý nghĩa lớn” là một chương trình đáng chú ý, qua đó QP Group bằng nguồn ngân sách nội bộ, đã xây dựng khu điều trị Covid-19, trao tặng nhiều xe cứu thương, thiết bị y tế và tiền mặt cho các tỉnh thành phía Nam gặp khó khăn trong công tác phòng, chống dịch. QP Group tin rằng doanh nghiệp chỉ thực sự thành công trong kinh doanh khi chia sẻ một phần lợi nhuận với cộng đồng và xã hội. Đó cũng là cách chúng tôi nói lời cảm ơn và đóng góp vào sự phát triển chung.

QP Group 2024 – All rights reserved