QP Group

Thư ngỏ

Xác định mục tiêu “Vươn tầm cao – Vượt tầm xa”, QP Group lựa chọn hành trình phát triển bền vững để mang lại giá trị thực cho mọi sản phẩm – dịch vụ thuộc hệ sinh thái Bất động sản – Xây dựng – TM-DV – Đầu tư khu công nghiệp.

Trên hành trình phát triển bền vững, văn hóa QP Group, cụ thể hơn là văn hóa của sự chuyên nghiệp đóng vai trò chủ lực, được thể hiện qua 5 giá trị cốt lõi – nguyên tắc và cam kết trong mọi hành động, cách ứng xử: Can đảm đón đầu xu hướng – Gương mẫu – Khách hàng là trung tâm – Liêm chính – Cam kết đồng hành.

Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi, đồng thời là tài sản quý giá để QP Group nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, khẳng định vị thế để phát triển một cách bền vững. Chính vì lẽ đó mà QP Group luôn chủ động tập hợp những con người ưu tú, có tài năng, bản lĩnh, biết lắng nghe và đặc biệt là tinh thần cầu thị, hợp tác cùng chiến thắng. Chúng tôi tôn trọng sự đa dạng trong đội ngũ, khuyến khích những suy nghĩ mang tính sáng tạo đi cùng với tinh thần trách nhiệm cao.

Sẽ không có sự phát triển bền vững nếu QP Group không tạo lập và duy trì một phong cách làm việc đề cao tính hiệu quả, tốc độ và sự chính trực trong mọi hành động, từ dàn lãnh đạo đến đội ngũ nhân sự đồng hành. Người QP Group thấm nhuần sứ mệnh nâng tầm chất lượng cuộc sống Việt bằng những sản phẩm – dịch vụ mang lại giá trị thực, để cùng nhau hợp sức, gắn kết thành một khối sức mạnh bền vững đưa Tập đoàn phát triển vượt bậc.

Song song với hoạt động kinh doanh, QP Group cũng ý thức được trách nhiệm của mình trong bức tranh xã hội đầy màu sắc. QP Group hiểu được rằng, doanh nghiệp phát triển bền vững sẽ không xa rời xã hội bền vững. Chính vì thế, chúng tôi đã và sẽ tiếp có những đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của môi trường và xã hội thông qua các hoạt động gắn kết cộng đồng, đóng góp tình nguyện cho địa phương…

Chuyến hành trình phát triển bền vững của QP Group sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu sự tin tưởng, đồng hành, hợp tác và gắn kết của khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư, xã hội. Chúng tôi cam kết nỗ lực bằng cả khối óc và con tim, lấy sáng tạo là sức sống, kiên định là hạt nhân cho sự phát triển để mang lại giá trị thực cho khách hàng và những người bạn đồng hành.

QP Group 2024 – All rights reserved