QP Group

Văn hóa và con người QP GROUP

QP Group tin rằng nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất trên hành trình kiến tạo những giá trị bền vững cho Tập đoàn.

Tại QP Group, mỗi cá nhân đều được trao cơ hội, khuyến khích phát huy hết tiềm năng để tạo nên những giá trị đột phá, đồng thời có lộ trình thăng tiến rõ ràng, giúp từng cá nhân vững bước trên con đường sự nghiệp, song hành phát triển cùng Tập đoàn. Mọi nỗ lực và cống hiến của từng cá nhân đều được trân trọng và nhận được mức tưởng thưởng xứng đáng.

Các vị trí QP Group đang tuyển dụng

 

I. Thông tin chung

 • Chức danh công việc: Phó Giám Đốc Xây dựng
 • Phòng Ban: Xây dựng
 • Cấp bậc chức danh: Phó Giám Đốc
 • Cấp quản lý,báo cáo trực tiếp: Ban Lãnh Đạo
 • Thời gian làm việc: Hành chính

II. Mô tả công việc

Quản lý chung của dự án xây dựng

 • Giám sát chung toàn bộ hoạt động của dự án.
 • Triển khai và phối hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật với bộ môn kiến trúc, kết cấu, cơ điện, landscape…
 • Theo dõi thiết lập kế hoạch, tiến độ thi công dự án xây dựng nhà thấp tầng và cao tầng.
 • Điều phối hoạt động thi công, nhân lực, vật tư của công trình.

Phối hợp chỉ Huy trưởng lập kế hoạch thi công

 • Lập kế hoạch thi công chi tiết rõ ràng: Các giai đoạn thi công, số lượng nguyên vật liệu, quỹ thời gian, số lượng công nhân, chi phí bỏ ra, lợi nhuận khi thực hiệu dự án.
 • Theo dõi sát sao kế hoạch thi công, cung cấp hồ sơ, bản vẽ kỹ thuật, đánh giá kỹ thuật, chất lượng, khối lượng công trình.

Điều hành thi công xây lắp, quản lý hồ sơ kỹ thuật

 • Giám sát chất lượng công trình và kiểm tra hồ sơ khối lượng.
 • Điều hành hoạt động thi công xây lắp, quản lý kĩ thuật, các loại hồ sơ, tài liệu kỹ thuật.
 • Là đại điện của công ty làm việc với các bên liên quan đảm bảo hồ sơ, chất lượng công trình đạt yêu cầu và đúng như quy định pháp luật hiện hành.
 • Điều hành chính cho hoạt động thi công xây lắp, kiểm soát quân số nhân sự thi công và chất lượng thi công, bám sát tiện độ công trình.

Phối hợp với các phòng ban cho công tác rà soát thiết kế hệ thống hạ tầng

 • Phối hợp với phòng ban: Cung cấp hồ sơ thiết kế, lập hồ sơ thầu cho các gói thầu hạ tầng, tính Cost-plan.
 • Chuyển hồ sơ của nhà thầu đến công ty tư vấn thiết kế hạ tầng các hồ sơ kỹ thuật gói thầu và theo dõi quản lý tiến độ thực hiện đánh giá kỹ thuật gói thầu của tư vấn.
 • Phối hợp để kiểm tra chất lượng thiết kế của công ty tư vấn thiết kế hạ tầng.
 • Phối hợp với kiến trúc, kết cấu, cơ điện, pháp lý dự án lập hồ sơ DTM, PCCC, XPXD cho phần hạ tầng.

Các công việc khác

 • Thực hiện báo cáo, đánh giá tiến độ dự án.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.
QP Group 2023 – All rights reserved