Công Ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Quang Phúc – QP IDC đã và đang tiếp tục phát huy thế mạnh của mình thông qua việc đầu tư, xây dựng khu công nghiệp, nhà xưởng tại tỉnh Bình Dương và mở rộng đến các tỉnh thành phía Nam.

Chúng tôi mong muốn kiến tạo sự cân bằng, vững chắc giữa phát triển kinh tế với đời sống an sinh xã hội, thông qua việc đảm bảo nghiêm ngặt các yếu tố môi trường, tiếng ồn, chất lượng không khí, v.v… tại các khu công nghiệp, nhà xưởng mà Tập Đoàn phát triển.

Công Ty có tầm nhìn phát triển bền vững song hành với nền công nghiệp sản xuất tại Việt Nam