1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Tổ chức bộ máy kế toán của phòng kế toán:
  – Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.
  – Báo cáo cho Ban Lãnh đạo tình hình sử dụng vốn và đề xuất biện pháp điều chỉnh hợp lý.
  – Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ pháp lệnh kế toán thống kê.
  – Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của nhà nước và theo điều lệ của công ty.
  – Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành.
  – Kiểm tra việc bảo quản lưu trữ các tài liệu kế toán.
  – Kiểm tra giám sát các khoản thu- chi, các nghĩa vụ nộp Ngân sách, nộp bảo hiểm…
  – Theo dõi việc thực hiện chi tiêu đã được duyệt.
  – Định kỳ báo cáo hoặc báo cáo theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
  – Giữ bí mật đối với các tổ chức cá nhân không có thẩm quyền về số liệu kế toán – tài chính của Công Ty.
 • Lập các Báo cáo tài chính định kỳ:
  – Lập các báo cáo tài chính định kỳ quý, năm đột xuất theo yêu cầu/định kỳ.
  – Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
  – Lập các báo cáo tài chính theo yêu cầu của các cơ quan: Thuế, thống kê, ban ngành khác…
 • Theo dõi và lập kế hoạch ngân sách:
  – Kiểm tra và thực hiện chi tiết các công việc lập kế hoạch ngân sách của phòng kế toán.
  – Xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển của công ty và lập kế hoạch mục tiêu hàng năm.
  – Xây dựng kế hoạch dòng tiền, cân đối thu/chi phù hợp với các mục tiêu chiến lược kinh doanh cũng như tình hình phát triển của Công ty.
  – Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
  – Hoạch định và đưa ra những kế hoạch tài chính ngắn hạn.
  – Tổ chức, theo dõi các kế hoạch đã đề ra.
  – Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ban Lãnh đạo về tình hình thực hiện công tác kỳ trước và lập kế hoạch cho kỳ sau.
 • Các công việc khác:
  – Tham gia tuyển dụng, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ nhân viên của Phòng.
  – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ban Lãnh đạo.

2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trình độ chuyên môn:

   – Tốt nghiệp Đại học chính quy Chuyên ngành kế toán.

   – Có chứng chỉ Kế toán trưởng.
 • Kỹ năng:

   – Kỹ năng quản lý.

   – Có khả năng lập kế hoạch, báo cáo.

   – Thông thạo và biết áp dụng đúng các văn bản quy định của Nhà nước.

   – Có khả năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề.

 • Kinh nghiệm làm việc:

   – Có kinh nghiệm ít nhất 08 năm tại vị trí kế toán.

   – Tối thiểu 05 năm trong vị trí tương đương.

  – Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm kế toán trong ngành Bất động sản
 • Trình độ ngoại ngữ / tin học: Đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành.
   – Thành thạo các phần mềm văn phòng.
 • Yêu cầu khác:

   – Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế; Nguyên tắc và chuẩn mực kế toán.
   – Nắm vững các nghiệp vụ hạch toán kế toán và các phần hành phụ trách.
   – Có kiến thức về tài chính, doanh nghiệp.
   – Có kiến thức trong lĩnh vực Bất động sản.

Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên quan tâm đến vị trí tuyển dụng, xin vui lòng gởi hồ sơ về địa chỉ email: tuyendung@qpgroup.vn

Trong trường hợp ứng viên cần thêm thông tin về vị trí tuyển dụng, vui lòng liên hệ Ms. Trang (phụ trách Phòng Nhân sự): trangle@qpgroup.vn

Thông tin tham khảo: www.qpgroup.vn