Tuyển dụng

Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá giúp QP Group kiến tạo nên giá trị bền vững

QP Group tin rằng nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi, đồng thời là tài sản quý giá giúp Tập đoàn kiến tạo nên giá trị dài hạn và bền vững.

Chúng tôi chào đón những con người phù hợp, cùng chung giá trị cốt lõi, tràn đầy nhiệt huyết và mong muốn tạo nên sự khác biệt. Thước đo của thành công đến từ sự hài lòng của khách hàng cũng như niềm tự hào về những sản phẩm – dịch vụ mang giá trị thực.

Không đơn thuần là công việc, QP Group cung cấp cả một sự nghiệp, một cơ hội cùng nhau phát triển. Chúng tôi định hướng xây dựng văn hóa chiến thắng, nơi mà mọi người được khuyến khích để phát huy hết tiềm năng của mình. Cấu trúc thu nhập và phúc lợi của nhân viên được xây dựng dựa trên năng lực và hiệu quả công việc, thành tích cá nhân được ghi nhận đúng thời điểm đi cùng với khen thưởng xứng đáng.

Và trên hết, chúng tôi mong muốn tại QP Group, mỗi thành viên đều xem nơi đây là ngôi nhà thứ 2, nơi mọi người gắn bó và dành phần lớn thời gian hàng ngày để cùng sống và làm việc. Dù ở bất cứ vai trò và vị trí nào, chúng tôi luôn mong muốn các thành viên của mình tự hào: tôi là Người QP Group.

Vị trí tuyển dụng

Vị trí
Cấp độ
Địa điểm
Công ty
01
Kế Toán
Trưởng phòng
Hồ Chí Minh, Bình Dương
QP Land

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Tổ chức bộ máy kế toán của phòng kế toán:
  – Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.
  – Báo cáo cho Ban Lãnh đạo tình hình sử dụng vốn và đề xuất biện pháp điều chỉnh hợp lý.
  – Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ pháp lệnh kế toán thống kê.
  – Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của nhà nước và theo điều lệ của công ty.
  – Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành.
  – Kiểm tra việc bảo quản lưu trữ các tài liệu kế toán.
  – Kiểm tra giám sát các khoản thu- chi, các nghĩa vụ nộp Ngân sách, nộp bảo hiểm…
  – Theo dõi việc thực hiện chi tiêu đã được duyệt.
  – Định kỳ báo cáo hoặc báo cáo theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
  – Giữ bí mật đối với các tổ chức cá nhân không có thẩm quyền về số liệu kế toán – tài chính của Công Ty.
 • Lập các Báo cáo tài chính định kỳ:
  – Lập các báo cáo tài chính định kỳ quý, năm đột xuất theo yêu cầu/định kỳ.
  – Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
  – Lập các báo cáo tài chính theo yêu cầu của các cơ quan: Thuế, thống kê, ban ngành khác…
 • Theo dõi và lập kế hoạch ngân sách:
  – Kiểm tra và thực hiện chi tiết các công việc lập kế hoạch ngân sách của phòng kế toán.
  – Xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển của công ty và lập kế hoạch mục tiêu hàng năm.
  – Xây dựng kế hoạch dòng tiền, cân đối thu/chi phù hợp với các mục tiêu chiến lược kinh doanh cũng như tình hình phát triển của Công ty.
  – Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
  – Hoạch định và đưa ra những kế hoạch tài chính ngắn hạn.
  – Tổ chức, theo dõi các kế hoạch đã đề ra.
  – Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ban Lãnh đạo về tình hình thực hiện công tác kỳ trước và lập kế hoạch cho kỳ sau.
 • Các công việc khác:
  – Tham gia tuyển dụng, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ nhân viên của Phòng.
  – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ban Lãnh đạo.

2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trình độ chuyên môn:

   – Tốt nghiệp Đại học chính quy Chuyên ngành kế toán.

   – Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

 • Kỹ năng:

   – Kỹ năng quản lý.

   – Có khả năng lập kế hoạch, báo cáo.

   – Thông thạo và biết áp dụng đúng các văn bản quy định của Nhà nước.

   – Có khả năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề.

 • Kinh nghiệm làm việc:

   – Có kinh nghiệm ít nhất 08 năm tại vị trí kế toán.

   – Tối thiểu 05 năm trong vị trí tương đương.

  – Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm kế toán trong ngành Bất động sản

 • Trình độ ngoại ngữ / tin học: Đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành.
   – Thành thạo các phần mềm văn phòng.
 • Yêu cầu khác:

   – Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế; Nguyên tắc và chuẩn mực kế toán.
   – Nắm vững các nghiệp vụ hạch toán kế toán và các phần hành phụ trách.
   – Có kiến thức về tài chính, doanh nghiệp.
   – Có kiến thức trong lĩnh vực Bất động sản.

Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên quan tâm đến vị trí tuyển dụng, xin vui lòng gởi hồ sơ về địa chỉ email: tuyendung@qpgroup.vn

Trong trường hợp ứng viên cần thêm thông tin về vị trí tuyển dụng, vui lòng liên hệ Ms. Trang (phụ trách Phòng Nhân sự): trangle@qpgroup.vn

Thông tin tham khảo: www.qpgroup.vn

02
Quản lý Thiết kế Kiến trúc
Trưởng phòng
Hồ Chí Minh, Bình Dương
QP Land

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Quản lý thiết kế theo trình tự thực hiện dự án và theo phạm vi công việc chuyên môn.
 • Đưa ra các ý kiến chuyên môn về thiết kế và đề xuất các giải pháp phù hợp. Có ý kiến quyết định về phương  án thiết kế của dự án trên cơ sở tham khảo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo.
 • Phối hợp với các nhóm / phòng ban khác để đảm bảo sản phẩm hoàn thành đúng theo yêu cầu.
 • Giám sát, đánh giá công việc thực hiện của các đơn vị tư vấn.
 • Thực hiện công việc theo trách nhiệm và những công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng, Quy hoạch.
 • Kỹ năng:

  – Sử dụng thành thạo phần mềm 3D, Sketchup, Revit…

  – Có khả năng lập kế hoạch, báo cáo.

  – Kỹ năng làm việc nhóm, chủ động và nhanh chóng nắm đưa ra hướng xử lý các   vấn đề liên quan đến công tác thiết kế.

 • Kinh nghiệm làm việc: Có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực Quản lý kiến trúc, xây dựng.
 • Trình độ ngoại ngữ / tin học: Cơ bản.
 • Yêu cầu khác:

  – Năng lực thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát, ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.

  – Đàm phán, thuyết trình và giao tiếp tốt.

Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên quan tâm đến vị trí tuyển dụng, xin vui lòng gởi hồ sơ về địa chỉ email: tuyendung@qpgroup.vn

Trong trường hợp ứng viên cần thêm thông tin về vị trí tuyển dụng, vui lòng liên hệ Ms. Trang (phụ trách Phòng Nhân sự): trangle@qpgroup.vn

Thông tin tham khảo: www.qpgroup.vn

03
Pháp lý Dự án
Chuyên viên
Hồ Chí Minh, Bình Dương
QP Land

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Thực hiện các hạng mục công việc pháp lý dự án đảm nhiệm theo tiến độ dự án.
 • Theo dõi tiến độ thanh toán, thực hiện thanh toán cho các hạng mục. Nhận, kiểm tra, theo dõi các hồ sơ chứng   từ bàn giao, thanh lý, nghiệm thu liên quan.
 • Tìm kiếm, nghiên cứu các văn bản quy phạm phát luật.
 • Xây dựng mối quan hệ công tác giữa các đơn vị CQNN để đạt hiệu quả và chất lượng cao nhất.
 • Có trách nhiệm báo cáo, đề xuất, kiến nghị kịp thời cho cấp quản lý trực tiếp về việc hỗ trợ các chi phí phát sinh.

2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp có liên quan đến lĩnh vực pháp lý, đầu tư.
 • Kỹ năng:

  – Có khả năng lập kế hoạch, báo cáo.

  – Thành thạo tin học văn phòng.

  – Thông thạo và biết áp dụng đúng các văn bản quy định của Nhà nước.

  – Có khả năng phân tích và tổng hợp vấn đề.

 • Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất trên 03 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực Pháp lý Dự án. Ưu tiên về xây dựng & bất động sản.
 • Trình độ ngoại ngữ / tin học: Cơ bản.
 • Yêu cầu khác:

  – Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, kỹ lưỡng và có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

  – Am hiểu các kiến thức về Luật: Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật quy hoạch, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản… và các văn bản dưới Luật.

  – Làm việc tại Thành Phố Mới Bình Dương.

Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên quan tâm đến vị trí tuyển dụng, xin vui lòng gởi hồ sơ về địa chỉ email: tuyendung@qpgroup.vn

Trong trường hợp ứng viên cần thêm thông tin về vị trí tuyển dụng, vui lòng liên hệ Ms. Trang (phụ trách Phòng Nhân sự): trangle@qpgroup.vn

Thông tin tham khảo: www.qpgroup.vn

Ứng tuyển nhanh

  Hãy gửi hồ sơ ứng tuyển của bạn đến tuyendung@qpgroup.vn hoặc trực tiếp tại
  Phòng Quản trị Nguồn nhân lực CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QP – Tầng L16, Tòa nhà Vietcombank, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh