QP Group hiểu rằng đóng góp cho sự phát triển bền vững của môi trường và xã hội là một trong những tiền đề then chốt để đưa đến thành công hơn nữa cho doanh nghiệp.

Xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển các dự án, “Xanh”“Sạch” luôn là yếu tố quan trọng được xem xét, bên cạnh các chỉ tiêu khác về tối ưu hiệu quả đầu tư, công năng sử dụng, giá thành, v.v…Dù đó là khu dân cư sinh thái, tòa nhà căn hộ – văn phòng tiết kiệm năng lượng hay nhà máy sản xuất đáp ứng chuẩn ISO về môi trường, thì những công trình kiến trúc “Xanh” mà QP Group đầu tư phát triển đều nổi bật gắn với dấu ấn phát triển của Tập đoàn. Ngoài ra, chúng tôi còn chủ động tuyên truyền ý thức tôn trọng và bảo vệ môi trường đến nhân viên, đối tác, khách hàng, v.v…để cùng nhau góp phần kiến tạo một cộng đồng văn minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống.

Ngoài định hướng phát triển kinh doanh “Xanh”“Sạch”, QP Group vẫn luôn đồng hành củng xã hội trong các chương trình cấp thiết.“Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn” chỉ là một trong những chương trình tiêu biểu mà chúng tôi thực hiện, qua đó xây dựng Khu điều trị Covid-19 từ nguồn ngân sách của mình, trao tặng nhiều xe cứu thương, trang thiết bị y tế và tiền mặt để hỗ trợ một số tỉnh thành phía Nam đang gặp khó khăn trong công tác triển khai công tác phòng, chống dịch. QP Group tin rằng mình chỉ thực sự thành công trong kinh doanh khi chia sẻ một phần lợi nhuận về với cộng đồng và xã hội. Đó cũng là cách chúng tôi nói lời cám ơn…